เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ทางแบรนด์ ETACHA รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยการรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะวัสดุ อะไหล่ซิป ห่วงตะขอ ฟรีค่าซ่อม ฟรีค่าอะไหล่อุปกรณ์และฟรีค่าขนส่งจัดส่งไปรษณีย์ กรุณาเก็บใบรับประกันสินค้าเพื่อยืนยันและรับสิทธิการรับประกันดังกล่าว

1. สินค้าชำรุดเสียหาย / ไม่ได้รับสินค้า ในขั้นตอนการขนส่ง

     1.1 ปฏิเสธการรับมอบพัสดุจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง หากพบว่ากล่องพัสดุมีการบิดเบี้ยวผิดรูป หรือพบข้อผิดพลาดที่คาดเดาได้ว่าสินค้าภายในกล่องอาจจะได้รับความเสียหาย ให้ถ่ายรูปกล่องพัสดุ (ก่อนเปิด) และติดต่อกลับทางแบรนด์โดยแจ้งสาเหตุความผิดปกติของกล่องพัสดุดังกล่าว 

     1.2 กรณีไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากการจ่าหน้ากล่องชื่อที่อยู่ผิดพลาด ทางแบรนด์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ นับจากวันที่สินค้าชำรุดเสียหายถูกตีกลับมาถึงบริษัท

     1.3 กรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง ทางแบรนด์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่ภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบกับทางขนส่งว่าสินค้าเกิดสูญหายจริง

2. สินค้าชำรุดเสียหาย ในขั้นตอนการผลิตและเกิดความผลิดพลาดด้านการ QC

     2.1 เมื่อตรวจสอบสภาพสินค้าหลังจากได้รับจากไปรษณีย์ แล้วพบว่าสินค้าที่ได้รับชำรุด เช่น วัสดุอะไหล่เสียหาย ตะขอหัก , ซิปแตก , ห่วงกระเป๋าหลุด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกระเป๋า ลูกค้าต้องแจ้งกลับทางแบรนด์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า

     2.2  ถ่ายภาพสินค้าในจุดที่เสียหายหรือชำรุดแล้วแจ้งกลับทางแบรนด์ เมื่อได้รับการยืนยันจากทาง แบรนด์แล้ว ลูกค้าต้องจัดส่งคืนสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแพ็คกลับเข้ากล่องให้เรียบร้อย

     2.3 ทางแบรนด์จะทำการจัดส่งใบใหม่ให้ภายใน 3-7 วันทำการ นับจากสินค้าที่ชำรุดได้ถูกส่งกลับและได้รับการตรวจสอบแล้ว (ทางบริษัทจะชดเชยค่าจัดส่งกลับให้ตามจำนวนจริง)

3. ทางแบรนด์จัดส่งสินค้าผิดรุ่น/ผิดสีจากคำสั่งซื้อ

     3.1 แจ้งกลับทางร้านทันทีที่ได้รับสินค้าจากไปรษณีย์ ที่พบว่าทางแบรนด์ได้จัดส่งสินค้าผิดรุ่นผิดสีจากคำสั่งซื้อ

     3.2 ถ่ายภาพสินค้าแจ้งกลับมาทางช่องทางการติดต่อร้าน และจัดส่งคืนสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแพ็คกลับเข้ากล่องให้เรียบร้อย (เมื่อได้รับยืนยันจากทางแบรนด์แล้ว)

     3.3 ทางแบรนด์จะทำการจัดส่งใบใหม่ให้ภายใน 3-7 วัน นับจากสินค้าที่จัดส่งผิดรุ่น/ผิดสี ได้ถูกส่งกลับและได้รับการตรวจสอบแล้ว (ทางร้านจะชดเชยค่าจัดส่งกลับให้ตามจำนวนจริง) หรือ (ลูกค้าออกค่าจัดส่งคืนเอง)

Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist

Shopping cart

close